İdari Personel
Yönetim
Fedayi KESİN
Fakülte Sekreteri V.
4440478 / 5088
İdari Personel
Şef Muhlis TURAN
4440478 / 5200
Memur Ramazan CİVAN
4440478 / 5200
Memur Esra ÇALIŞ
Memur
4440478 / 0000