Yönetim
Prof. Dr. Ali ÖZÇAĞLAR
Dekan V.
  0370 418 8090 / 5051
Dr. Öğr. Üyesi Süheyla BİRLİK
Dekan Yardımcısı
 0370 418 8090 / 5083
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet MUTLU
Dekan Yardımcısı
 0370 418 8090 / 5042
Hayati DEMİR
Fakülte Sekreteri 
  0370 418 8090 / 5040