Fakülte Kurulu

Fakülte Kurulu
Unvanı Adı Soyadı Fakülte Kurulundaki Görevi
Prof. Dr. Ali ÖZÇAĞLAR Dekan V.
Prof. Dr. Aysun ÖZKÖSE Profesör Üye / Mimarlık Bölüm Başkanı      
Prof. Dr. Hasan GÖKKAYA Profesör Üye
Prof. Dr. İsmail Rakıp KARAŞ Profesör Üye
Doç. Dr. Anıl Ertok ATMACA Doçent Üye
Doç. Dr. Sinan YILMAZ Doçent Üye
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet MUTLU Dr. Öğr. Üyesi Üye