Fakülte Yönetim Kurulu

Fakülte Yönetim Kurulu
Unvanı Adı Soyadı Fakülte Yönetim Kurulundaki Görevi
Prof. Dr. Abdüsselam ULUÇAM Başkan/Dekan V.
Prof. Dr. Ali GÜNEŞ Profesör Üye
Prof. Dr. Zeki TEKİN Profesör Üye
Prof. Dr. Hasan GÖKKAYA Profesör Üye
Doç. Dr. İ. Ragıp KARAŞ Doçent Üye
Doç. Dr. Sinan YILMAZ Doçent Üye
Yrd. Doç. Dr. Mehmet MUTLU Yardımcı Doçent Üye