Diğer Üniversitelerin Açmış Olduğu Yaz Okullarından Ders Alacak Öğrencilerin Dikkatine
Başvuru Öncesi İşlemler
Öğrencinin üniversitemize (bölümümüze) giriş yılındaki merkezi yerleştirme puanı ile yaz öğretiminin verildiği üniversitenin mimarlık bölümüne ait taban puanını internet üzerinden temin etmesi gerekmektedir.
Öğrenci, diğer yükseköğretim kurumlarının yaz okullarından normal eğitim öğretim süresince en fazla 30 (otuz) AKTS değerinde ders alabilir. Toplamda 30 AKTS’yi geçmesi durumunda, fazla dersler değerlendirilmeyeceği gibi; bu konudaki hukuki sorumluluk öğrenciye aittir.
Öğrenci, yaz okulu kapsamında MIM438 Mimari Proje VIII (Bitirme Projesi) dersini daha önce alıp da başarısız olmuş ise alabilir, hiç almamış ise alamaz.
Öğrenci alt yarıyıllara ait tüm derslerden başarılı olmuş ise, üst yarıyıllara ait dersi/dersleri bölümümüz tarafından uygun görülmesi halinde yaz okulunda alabilir.
Öğrencinin yaz okulunun açıldığı üniversitedeki dersin içeriği, AKTS ve yerel kredi bilgilerini gösteren belgeyi temin etmesi gerekmektedir.  
Öğrenci, istenilen belgeleri (yaz okulu müracaat formu-dilekçe, almak istediği derse ait belge, üniversitemizin ve diğer üniversitenin mimarlık bölümüne ait taban puanları) kendi akademik danışmanına kontrol ettirdikten ve ilgili danışmanın paraflı onayını aldıktan sonra evraklarını bölüm sekreterliğine teslim edecektir.
 
BAŞVURULARIN 14-19 HAZİRAN 2017 TARİHLERİ ARASINDA YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

 
Başvuru Sonrası İşlemler
Öğrencinin başka bir yükseköğretim kurumunun yaz okulundan almış olduğu dersin/derslerin başarılı olarak sayılabilmesi için, Karabük Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilen ders geçme notunu sağlaması gerekmektedir.
Öğrencinin, yaz okulu sonunda (en geç Eylül ayının ilk haftasında), almış olduğu derse/derslere ait onaylı not döküm belgesini (100’lük sistemde) dilekçesi ile birlikte bölüm sekreterliğine teslim etmesi gerekmektedir. 
 
Karabük Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesi'ne ulaşmak için tıklayınız