Tek Ders Sınav Duyurusu
Tek Ders Sınavı 30 Ocak 2020 Perşembe günü
saat 13:00’da 226 Nolu Derslik ve Stüdyo 1’de yapılacaktır.