Dekanımızın Mesajı
Değerli Öğrencilerimiz,

Üniversitemiz ile birlikte 2007 yılında kurulan Fakültemiz, Türkiye’nin UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan ve ayrıca 2024 yılında “Sakin Şehir” ünvanı alan Safranbolu’da bulunmaktadır. Doğal özellikleri, geleneksel yerleşme dokusu ve mimari ögeleriyle Safranbolu ve sanayi kenti Karabük’ün kentleşme dinamikleri sizlere mimarlık, planlama ve tasarım alanında zengin çalışma ve araştırma konuları sunmaktadır.
 
Fakültemizde, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle mevcut kaynakları akılcı ve verimli kullanarak bugünün gereksinimlerini karşılarken gelecek kuşaklara da sağlıklı ve kaliteli çevrelerde yaşama olanaklarını sunma görevini üstelenen disiplinler yer almaktadır.
 
Fakültemizde, alanında uzman akademik kadromuz ve idari insan kaynağımız ile sizlere lisans ve lisansüstü düzeyinde eğitim verilmekte ve gelişim fırsatları sunulmaktadır.
 
Ülkemizde, bina ölçeğinden şehir ve bölge ölçeğine kadar, yaşanılır ve sürdürülebilir yerleşmeler oluşturmada önemli roller üstlenecek nitelikli insan kaynağını yetiştirme hedefindeki Fakültemizde yaşayacağınız eğitim ve öğretim sürecinizde başarılar dilerim.
 
Prof.Dr. Hatice Selma ÇELİKYAY
Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi Dekanı