Doktora Programı
Programı Sunan Akademik Birim Mimarlık Bölümü
Programın Türü Doktora Programı
Kazanılan Derecenin Seviyesi Bu program, Doktora seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan Derece Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Mimarlık ABD Doktora Programı alanında Doktora  Derecesi almaya hak kazanmaktadır.
Eğitim Türü Tam zamanlı
Kayıt Kabul Koşulları Doktora programına, ALES puanının %50’si ile adayların başvurdukları bilim alanında yapılacak yazılı sınavın %30’u, mülakat sonucunun %10’u ve lisans not ortalamasının %10’u değerlendirilerek alınır. Değerlendirmede, 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alan adaylar, başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde doktora programına kabul edilir. Kayıt kabul koşullarının ayrıntısı KBÜ lisansüstü yönetmeliğinde belirtilmiştir. Ayrıntılı bilgi  için http://lisansustu.karabuk.edu.tr/index.aspx adresine başvurunuz.
Başvuru Koşulları a) Mimarlık bölümü yüksek lisans diplomasına sahip olmak.
b) ALES sınavından başvurduğu programın puan türünde (SAY) en az 55 puan almış olmak.
c) Doktora programına öğrenci kabulünde anadiller dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadil bir puana sahip olmak.
Yazılı sınav, 100 tam not üzerinden değerlendirilerek belirlenir. Yazılı sınava girmeyen veya yazılı sınav notu 75’in altında olan adaylar başarısız kabul edilir.
Mezuniyet Koşulları Mimarlık doktora programı, 21 krediden az olmamak şartıyla en az 7 ders, bir seminer dersi, uzmanlık alanı dersi, yeterlilik ve tez çalışmasından oluşur. Ders döneminde Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik dersini almak zorunludur. Doktora programı her yarıyılda en az 30 AKTS kredisi almak koşuluyla mezuniyet için toplamda 240 AKTS kredisinden oluşur. 
Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi 12 yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerin başarıyla tamamlayamayan veya 4.00 tam puan üzerinden en az 3.00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
Mülakat Sınavında İstenenler 1)Özgeçmiş
2)İki adet referans mektubu
3)Adayın mimari ve akademik çalışmalarını gösteren portfolyo
4)Niyet mektubu
Seçmeli Dersler
2020-2021 Bahar Dönemi
FBE 802 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilim Etiği - Dr. Öğr. Üyesi Beyza ONUR
MIM 803 Yapı Malzemelerinin Çevresel Etkileri - Dr. Öğr. Üyesi Merve TUNA KAYILI
MIM 812 Kent Kimliği - Doç. Dr. Yasin DÖNMEZ
MIM 818 Tarihi Kamu Yapılarının Üslupsal Analizi - Dr. Öğr. Üyesi A. Esra BÖLÜKBAŞI ERTÜRK
MIM 822 Kentsel Peyzaj Tasarımı - Doç. Dr. Yasin DÖNMEZ
MIM 823 Mimaride Yenilikçi Tasarım Araştırmaları - Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Emre DİNÇER
MIM 825 Enerji ve Yapı Kabuğu Analizi - Dr. Öğr. Üyesi Bahar Sultan QURRAIE
MIM 827 Yapı Biyolojisi - Dr. Öğr. Üyesi Merve TUNA KAYILI
 
 
 
 
Tez çalışmasına yönelik alanlar
 
Prof. Dr. Aysun ÖZKÖSE – Tarihi Kentsel Çevre Koruma ve Restorasyon
Doç. Dr. Yasin DÖNMEZ- Kentsel Ekolojik Tasarım ve Peyzaj Tasarımı
Dr. Öğr. Üyesi Merve TUNA KAYILI- Yapı ve Yapım Teknolojisi, Yapı Biyolojisi
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet MUTLU- Geleneksel Yapı ve Yapım Teknikleri
Dr. Öğr. Üyesi A. Esra BÖLÜKBAŞI ERTÜRK- Mimarlık ve Kent Tarihi
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Emre DİNÇER- Mimarlıkta Hesaplamalı ve Sayısal Tasarım Yöntemleri
Dr. Öğr. Üyesi Beyza ONUR- Mimarlıkta Planlama, Kuram, Eleştiri ve Yöntem
Dr. Öğr. Üyesi Bahar Sultan QURRAIE- Mimarlıkta Enerji Etkin Yapı Tasarımı