Yüksek Lisans Programı
Programı Sunan Akademik Birim Mimarlık Bölümü
Programın Türü Yüksek Lisans Programı
Kazanılan Derecenin Seviyesi Bu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan Derece Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Mimarlık ABD Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans  Derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim Türü Tam zamanlı
Kayıt Kabul Koşulları Tezli yüksek lisans programlarına, ALES puanının %50’si ile adayların başvurdukları bilim alanında yapılacak yazılı sınavın %30’u, mülakat sonucunun %10’u ve lisans not ortalamasının %10’u değerlendirilerek öğrenci alınır. Değerlendirmede, 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alanlar, başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde yüksek lisans programlarına kabul edilirler. Kayıt kabul koşullarının ayrıntısı KBÜ lisansüstü yönetmeliğinde belirtilmiştir. Ayrıntılı bilgi  için http://lisansustu.karabuk.edu.tr/index.aspx adresine başvurunuz.
Başvuru Koşulları a) Mimarlık bölümü lisans diplomasına sahip olmak.
b) ALES sınavından başvurduğu programın puan türünde (SAY) en az 55 puan almış olmak.
Yüksek lisans öğrenci kabulünde adaylara, yazılı olarak yapılacak bilim sınavı öncesinde anabilim dalı kurul kararı ile yabancı dil sınavı yapılabilir. Bu sınav, anabilim dalı veya üniversite tarafından ortak olarak da yapılabilir. Yabancı dil sınavı yapılırsa adayın 100 tam puan üzerinden en az 50 almış olması gerekir. Yabancı dil sınavı yapıldığı durumlarda yabancı dil sınavından muaf olmadığı halde sınava girmeyen veya sınava girerek başarısız bulunanlar yazılı sınav ve mülakata alınmaz. Adayın ÖSYM tabanlı yabancı dil sınavlarından birinden 50 almış olması yabancı dil sınavından muaf tutulmasını sağlar. Aday yabancı dil sınavı sonuç belgesini başvuru sırasında başvuru sistemine yüklemelidir.
Yazılı sınav, 100 tam not üzerinden değerlendirilerek belirlenir. Yazılı sınava girmeyen veya yazılı sınav notu 65’in altında olan adaylar başarısız kabul edilir.
Mezuniyet Koşulları Mimarlık yüksek lisans programı, 21 krediden az olmamak şartıyla en az 7 ders, bir seminer dersi, uzmanlık alanı dersi ve tez çalışmasından oluşur. Ders döneminde Bilimsel Araştırma Yöntemler ve Etik dersini almak zorunludur. Yüksek lisans programı her yarıyılda en az 30 AKTS kredisi almak koşuluyla mezuniyet için toplamda 120 AKTS kredisinden oluşur.  Öğrenci bir yarıyılda uzmanlık alanı ve seminer dışında en çok 40 AKTS’ye kadar kredi alabilir.
Mülakat Sınavında İstenenler

1)Özgeçmiş
2)İki adet referans mektubu
3)Adayın mimari ve akademik çalışmalarını gösteren portfolyo
4)Niyet mektubu

Seçmeli Dersler
2021-2022
Güz Dönemi
LLUE 701 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilim Etiği - Dr. Öğr. Üyesi Beyza ONUR
MIM 721 Çevre - Davranış Araştırmaları - Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem BOGENÇ
MIM 725 Enerji Etkin Bina Tasarımı - Dr. Öğr. Üyesi Bahar Sultan QURRAIE
MIM 731 İleri Coğrafi Bilgi Sistemleri - Doç. Dr. Yasin DÖNMEZ
MIM 737 Mimaride Sayısal Tasarım Yöntemleri - Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Emre DİNÇER
MIM 741 Cumhuriyet Dönemi Mimarlık Faaliyetleri - Doç. Dr. A. Esra BÖLÜKBAŞI ERTÜRK
MIM 745 Geleneksel Yapılarda Tipoloji ve Terminoloji - Dr. Öğr. Üyesi Mehmet MUTLU
MIM 746 Sıfır Enerjili Bina Tasarımı - Dr. Öğr. Üyesi Merve TUNA KAYILI
 
 
 
 
Tez çalışmasına yönelik alanlar
 
Prof. Dr. Aysun ÖZKÖSE – Tarihi Kentsel Çevre Koruma ve Restorasyon
Doç. Dr. Yasin DÖNMEZ- Kentsel Ekolojik Tasarım ve Peyzaj Tasarımı
Dr. Öğr. Üyesi Merve TUNA KAYILI- Yapı ve Yapım Teknolojisi, Yapı Biyolojisi
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet MUTLU- Geleneksel Yapı ve Yapım Teknikleri
Dr. Öğr. Üyesi A. Esra BÖLÜKBAŞI ERTÜRK- Mimarlık ve Kent Tarihi
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Emre DİNÇER- Mimarlıkta Hesaplamalı ve Sayısal Tasarım Yöntemleri
Dr. Öğr. Üyesi Beyza ONUR- Mimarlıkta Planlama, Kuram, Eleştiri ve Yöntem
Dr. Öğr. Üyesi Bahar Sultan QURRAIE- Mimarlıkta Enerji Etkin Yapı Tasarımı