Yönetim

DEKAN V.
Prof. Dr. Hatice Selma ÇELİKYAY
Tel: 0 (370) 418 85 51 / 8551
 E-posta: haticeselmacelikyay@karabuk.edu.tr
 
                                                             
DEKAN YARDIMCISI                                                                    DEKAN YARDIMCISI
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet MUTLU                                                  Doç. Dr. Merve TUNA KAYILI
    Tel: 0 (370) 418 85 42 / 8542                                                         Tel: 0 (370) 418 85 82 / 8582
          E-posta: mehmetmutlu@karabuk.edu.tr                                     E-posta: mervetunakayili@karabuk.edu.trFAKÜLTE SEKRETERİ
Yahya KARABUDAK
Tel: 0 (370) 418 87 52 / 8752
E-posta: yahyakarabudak@karabuk.edu.tr