Yönetim

DEKAN V.
Prof. Dr. Mustafa YAŞAR
Tel: 0 (370) 418 85 51 / 8551
 E-posta: myasar@karabuk.edu.tr
 
                                                             
DEKAN YARDIMCISI                                                                    DEKAN YARDIMCISI
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet MUTLU                                                   Doç. Dr. Çiğdem BOGENÇ
    Tel: 0 (370) 418 85 42 / 8542                                                         Tel: 0 (370) 418 84 64 / 8464
          E-posta: mehmetmutlu@karabuk.edu.tr                                     E-posta: cigdembogenc@karabuk.edu.trFAKÜLTE SEKRETERİ
Mustafa ŞEHİRLİ
Tel: 0 (370) 418 87 52/8752
E-posta: msehirli@karabuk.edu.tr