Yönetim
Prof. Dr. Ali ÖZÇAĞLAR
Dekan V.
  0370 418 8551 / 8551 
Doç. Dr. Yasin Dönmez
Dekan Yardımcısı
 0 (370) 418 8551 / 8551
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet MUTLU
Dekan Yardımcısı
0 (370) 418 8542 / 8542
Hayati Demir
Fakülte Sekreteri
0 (370) 418 8752 / 8752