Fakülte Kurulu
FAKÜLTE KURULU
Unvanı Adı Soyadı Görevi
Prof. Dr. Abdüsselam ULUÇAM Dekan V.
Prof. Dr. Aysun ÖZKÖSE Profesör Üye    
Prof. Dr. Fatma Zehra TAN Profesör Üye
Prof. Dr. İsmail Rakıp KARAŞ Profesör Üye
Doç. Dr. A. Esra BÖLÜKBAŞI ERTÜRK Doçent Üye
Doç. Dr. Yasin DÖNMEZ Doçent Üye (Bölüm Bşk)
Dr. Öğr. Üyesi Beyza ONUR Dr. Öğr. Üyesi Üye
Dr. Öğr. Üyesi Merve TUNA KAYILI Dr. Öğr. Üyesi Üye (Bölüm Bşk)
Fakülte Sekreteri Hayati DEMİR Raportör