Misyon - Vizyon

MİSYON

Mimarlık, peyzaj mimarlığı, iç mimarlık, tarihi çevrenin korunumu ve şehir bölge planlama alanlarında kapsamlı ve öğrenci merkezli programlar oluşturarak, mesleklerinin etik, sorumluluklarını ve gereksinimlerini en iyi biçimde yerine getiren,  yaratıcı ve açıkfikirli, araştırmacı, muhakeme yeteneğine sahip, multidisipliner çalışma yürütme ve koordine edebilme yeteneği kazanmış, teknolojik gelişmeleri etkili bir şekilde takip ederek kullanabilen, gelecekte toplumda hem bireysel hem de mesleki  olarak yer edinebilecek eğitimli yeni nesiller ve vatandaşlar yetiştirmektir.
 


VİZYON

Ulusal ve uluslararası seviyelerde, mimarlık, peyzaj mimarlığı, iç mimarlık ve şehir bölge planlama alanlarında eğitim, araştırma, akademi ve uygulamalarda etkin ve kritik bir rol oynayarak, mesleki anlamda gelişmeleri takip eden, mesleki etik ve ahlaka sahip ve yeterliliklerini taşıyan araştırmacı akademisyenler yetiştiren ve bilgi üretmeyi öncelik edinmiş, dinamik, demokratik ve öncü bir fakülte olmak vizyonumuzun temellerini oluşturmaktadır.