Hakkımızda
T.C. Bakanlar Kurulu kararı ile Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Karabük ili Safranbolu ilçesinde  “Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi”  kurulmuştur. 2003-2004 Eğitim Öğretim yılında Mimarlık Bölümüne 25 öğrenci alarak eğitim öğretim faaliyetlerine başlayan fakülte, 17 Mayıs 2007 tarih ve 5662 sayılı yasa ile Karabük ilinde kurulan Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanmıştır.  

 
T.C. Bakanlar Kurulu’nun 2014/5925 sayılı kararı ile Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak “Mimarlık Fakültesi”nin kurulmasına karar verilmiş olup, Fakültemiz 03.03.2017 tarihinde tüzel kişiliğine kavuşmuştur.