Hakkımızda
T.C. Bakanlar Kurulu kararı ile Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Karabük ili Safranbolu ilçesinde  “Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi”  kurulmuştur. 2003-2004 Eğitim Öğretim yılında Mimarlık Bölümüne 25 öğrenci alarak eğitim öğretim faaliyetlerine başlayan fakülte, 17 Mayıs 2007 tarih ve 5662 sayılı yasa ile Karabük ilinde kurulan Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanmıştır.  

 
T.C. Bakanlar Kurulu’nun 2014/5925 sayılı kararı ile Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak “Mimarlık Fakültesi”nin kurulmasına karar verilmiş olup, Fakültemiz 03.03.2017 tarihinde tüzel kişiliğine kavuşmuştur. 


Orman Fakültesi bünyesindeki Peyzaj Mimarlığı Bölümü Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 12.02.2020 tarihli toplantısında alınan karar ve 18.02.2020 tarihli ve 13435 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı ile Fakültemiz bünyesine aktarılmıştır. Böylece Fakültemiz; Mimarlık, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri ile birlikte dört bölümlü fakülte olmuştur.
 
23.11.2021 tarih ve 31668 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 22.11.2021 tarih ve 4831 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Mimarlık Fakültesi’nin adı “Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi” olarak değiştirilmiştir.