TÜBİTAK TEYDEB Çağrıları Hk.
KOBİ ölçeğindeki kuruluşların proje esaslı araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilikçilik
faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla TÜBİTAK tarafından yürütülen, 1501-Sanayi Ar-Ge Destek
Programı ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2023 yılı 1. dönem başvuruları 02/01/2023
tarihi itibariyle https://eteydeb.tubitak.gov.tr üzerinden alınmaya başlanacaktır.