Yüz Yüze Eğitimin İptali Hakkında Duyuru
14 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığının 2021/8 sayılı genelgesi kapsamında, Karabük Üniversitesi Senatosunun almış olduğu karar gereğince; 19 Nisan 2021 tarihinden itibaren yüz yüze yapılacak uygulamalı derslerin uzaktan çevrimiçi yapılması kararı alınmıştır.