Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Mimarlık Fakültesi kurulması;
17/04/2014 tarihli ve 28975 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir