Misyon | Vizyon

MİSYON

Özgün, çağdaş ve yaşanabilir ortamların yaratımı için bu alanın belirlemiş olduğu öğrenim hedefleri doğrultusunda; ulusal ve uluslararası düzeyde alanında yetkin; toplumsal, kültürel ve çevresel duyarlılığa sahip, etik ve estetik değer kaygılarını taşıyabilen, çağın gerektirdiklerine uyum sağlayabilen, yenilikçi, işbirlikçi, araştırmacı, üretken, sorumluluk bilinci ve özgüven sahibi olan mimarlar yetiştirmektir.VİZYON

Mimarlık Bölümü yaşamsal çevrelerin organizasyonunda yaşanılan döneme yabancılaşmadan, kültürel sürekliliğin korunmasını, insanın temel gereksinimleri ile birlikte çevre değerlerinin gözetilmesini, yapım ve kullanım sürecini ekonomik kılacak şekilde günün teknolojik olanaklarından yararlanılmasını esas alan anlayış ve tasarım biçimini egemen kılmak ve geleceğin biçimlenişine bu doğrultuda yön vermek amacını hedeflemektedir.