Tarihçe
Mimarlık Bölümü, dünya miras kenti Safranbolu'da ve 2002 yılında Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'ne bağlı olarak kurulmuştur. 2003-2004 Eğitim Yılı'nda öğretime başlamış olup; Safranboluda bulunan fakülte binasında eğitim vermektedir.

Eğitim kadrosu; mimarlık, şehir ve bölge planlama, sanat tarihi gibi alanlarda uzmanlaşmış ve eserleriyle ulusal ve uluslararası düzeyde kabul görmüş akademisyenler ile lisansüstü programlara devam eden genç akademisyenlerden oluşmaktadır. Ayrıca, bölgenin önde gelen ve konusunda uzman mimarlarıyla da iş birliği içindedir.

Çalışma alanının hem geçmişteki mimarlık ve şehircilik değerlerini günümüze kadar sürdürebilen Safranbolu'da hem de sanayi kenti Karabük’te olması, geleneksel ve çağdaş mekân tasarımlarında, öğrencilere farklı bakış açıları kazandıracaktır.