Dönem içi staj yapacak öğrencilerin dikkatine

STAJ İŞLEM SIRASI
(2017-2018 Bahar Ders Döneminde Staj Yapacaklar) 
 1. Staj yapabilmek için ders kaydı sırasında, bulunulan yarıyıldaki stajın kodlanmış olması gerekmektedir. Stajlar, öğretim planında "MIM214 (Staj I)", "MIM314 (Staj II)" kodları ile gösterilmiştir.
 2. "Büro" ve "Şantiye" olmak üzere öğrenim boyunca toplam iki staj yapılır. MİM 214 (Staj I) kodlamış olan öğrenciler Şantiye Stajını, MİM 314 (Staj II) kodlamış öğrenciler Büro stajını yapacaktır.
 3. Staj evrakları Fakültemiz ve Mimarlık Bölümü web sayfasından indirilebilir.
 4. Staj evrakı arasında yer alan S1 formu, staj yapılacak yere öğrenci tarafından iletilecektir. İlgili işyeri tarafından onaylanan S1 formunun, S2 formu ekinde en geç 29 Mart 2018 2018 tarihine kadar Dekanlık Evrak Birimine öğrenci tarafından kayıtla teslim edilmesi gerekmektedir.
 5. Dekanlık evrakına teslim edilen S1 formu ve eki Staj Komisyonu tarafından incelenir. Komisyon, staj yerinin uygun olup olmadığı konusundaki görüşünü, en geç 02 Nisan 2018 tarihinde öğrenci panosunda duyurur. Staj Komisyonu'nun uygun görmediği yerde yapılan stajlar geçersiz sayılacaktır.
 6. Staj Komisyonu tarafından staj yerleri uygun görülmeyen öğrenciler, 02 Nisan 2018 – 04 Nisan 2018 tarihleri arasında tekrar uygun yer bulup müracaat edeceklerdir. Bu öğrencilerin staj yerlerinin uygun olup olmadığı 06 Nisan 2018 tarihinde öğrenci panosunda duyurulacaktır. Öğrenciler;
  • 09 Nisan & 09 Mayıs 2018 (C.tesi iş gününe dâhildir.)
  • 09 Nisan & 15 Mayıs 2018 (C.tesi iş gününe dâhil değildir.)
...tarihleri arasındaki zaman dilimlerinde stajlarını yapabilirler. Staj bitiminde ilgili işyeri yetkilisince onaylanan staj defterinin yanı sıra S3 formu (Öğrenci Staj Sicil Fişi)'nun da doldurulup onaylanması gerekmektedir. İki nüsha olarak doldurulan S3 formunun bir nüshası işyeri tarafından muhafaza edilecektir. "GİZLİ" ibaresi vazıh, kapalı ve mühürlü bir zarf içerisine konan ikinci nüshasının Staj Defteri ile birlikte ilgili öğrenci tarafından Dekanlık Evrak Birimine teslim edilmesi gerekmektedir.
 1. Öğrencilerin en geç 21 Mayıs 2018 tarihi mesai bitimine kadar Staj defterlerini ve kapalı zarftaki S3 formunu dekanlığa teslim etmeleri gerekmektedir.
 2. Staj Komisyonu en geç 13 Haziran 2018 Çarşamba günü mesai bitimine kadar değerlendirmeyi tamamlayacak ve başarı durumları duyurulacaktır.Yrd. Doç. Dr. Ahmet Emre DİNÇER
Mimarlık Bölümü Staj Komisyonu Başkanı
 
Not: Staj Uygulama Yönergesi, Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın web sayfasından temin edilebilir